Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Uitkomst begroting 2019-2023 na heroverwegingen en nieuw beleid

0.10 Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Stoppen Skaeve Huse

0.10 Mutaties reserve

Heroverweging

Zie voor een nadere toelichting het programma Herstructurering en vastgoed "Skaeve Huse".

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Stelpost ICT

0.8 Overige baten en lasten

Nieuw beleid

Zie voor een nadere toelichting programma Bedrijfsvoering "Opstellen domeinplannen".

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Verlaging stelpost Agenda Economie

0.8 Overige baten en lasten

Nieuw beleid

Zie voor een nadere toelichting het programma Economie, kunst en cultuur "Agenda economie".

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Fietsstructuur A1 (Stelpost investeringen)

0.8 Overige baten en lasten

Heroverweging

Zie voor een nadere toelichting het programma Leefomgeving "Fietsstructuur A1".

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Herinrichting Grote Kerkhof (Stelpost)

0.8 Overige baten en lasten

Heroverweging

Zie voor een nadere toelichting het programma Leefomgeving "Herinrichting Grote Kerkhof".

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Binnenstadsagenda (Stelpost investeringen)

0.8 Overige baten en lasten

Heroverweging

Zie voor een nadere toelichting het programma Leefomgeving "Binnenstadsagenda".