Na de 1e kwartaalrapportage en kaderbrief 2019 zijn er nieuwe autonome ontwikkelingen geweest, die ervoor zorgen, dat de uitkomst van de begroting verandert.

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

1

Kosten raadsleden

0

-74

-74

-74

-74

2

BUIG

-1.150

0

0

0

0

Saldo

-1.150

-74

-74

-74

-74

Voor een toelichting op deze autonome ontwikkelingen wordt verwezen naar de desbetreffende programma’s.

Uitkomst begroting na autonome ontwikkelingen

De uitkomst van de begroting na de nieuwe ontwikkelingen is:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2019

0

-1.307

-1.859

-1.227

-344

Autonome ontwikkelingen Voorjaarsnota 2019

-1.150

-74

-74

-74

-74

Saldo

-1.150

-1.381

-1.933

-1.301

-418