De uitkomst van de begroting na de 1e kwartaalrapportage en kaderbrief 2019 was:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

1

Uitkomst begroting 2019-2023

0

-1.307

-1.859

-1.227

-344

Saldo

0

-1.307

-1.859

-1.227

-344