Voorportaal investeringen

Vanuit de voorgaande jaren beschikken we nog over een lijst voorportaal investeringen. Veel ambities, projecten en wensen zijn opgenomen in het bestuursakkoord. Een aantal resterende majeure projecten en opgaven blijven staan. Vergeleken met de voorportaallijst zijn geen investeringen geschrapt. Wel is er een voorportaal investering bijgekomen te weten “ITS/ VRI"S digitale optimalisering bereikbaarheid”.

  • Infrastructuur rondom Poort van Deventer;
  • Haveneiland en ondernemerskavels;
  • Capaciteitsvergroting kruisingen Oldenielstraat (bereikbaarheidsconclaaf);
  • Rijbaanverdubbeling Oldenielstraat (bereikbaarheidsconclaaf);
  • Parkeeropgave binnenstad (capaciteitsuitbreiding mits noodzakelijk);
  • 3e brug (bereikbaarheidsconclaaf);
  • Waterveiligheid en maatregelen IJssel (richting 2050);
  • Vergroten capaciteit / vervanging sluiscomplex;
  • ITS/ VRI"S digitale optimalisering bereikbaarheid.